Usein kysytyt kysymykset

Mikä on projektin tavoite?

Projektin tavoitteena on luoda käytännön toimintatavat, joilla varmistetaan turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet Korson koulun uimahallirakennuksessa koulun sulkemiseen asti. Koulu on päätetty sulkea noin neljän (4) vuoden kuluttua.

Minkälaisia sisäilmaa parantavia toimenpiteitä koulussa suoritetaan?

 • Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunnon selvitystyöt
 • Lisäilmankäsittelylaitteistön selvitys- ja toteutustyöt
 • Rakennuksen painesuhteiden selvitys- ja toteutustyöt

Ketkä ovat projektin osapuolet?

Tilaaja:
Vantaan kaupunki, Asematie 7, 01300 VANTAA

Toimittaja:
Delete Demolition Oy, Postintaival 7, 00230 HELSINKI
Projektin yhteyshenkilöt

Mitä tutkimuksia koululle on aikaisemmin tehty?

Aikaisemmat tutkimustiedot löytyvät Vantaan kaupungin verkkosivuilta:
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/ajankohtaisia_korjauskohteita
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/ilmanvaihto

Miten jokainen voi vaikuttaa sisäilman laatuun?

Kiinteistön käyttö:

 • Varmista, että työskentelytila on käyttötarkoituksensa mukainen ja henkilömäärältään
  oikein mitoitettu. Jos tiloissa on enemmän ihmisiä kuin mitä niihin on suunniteltu,
  ilmanvaihdon riittämättömyydestä johtuvia sisäilmaongelmia syntyy varmasti
 • Jos tiloja käytetään normaalien käyttöaikojen ulkopuolella, varmista kiinteistöhuollosta
  ilmanvaihdon toimivuus

Tilojen sisustus ja siivous:

 • Sijoita kalusteet niin, etteivät ne ole tiiviisti ulkoseinissä kiinni mahdollisen kosteuden
  tiivistymisen ehkäisemiseksi
 • Putkijalalliset irtokalusteet helpottavat altasiivousta
 • Vältä avohyllyjä ja tavaroiden säilyttämistä ikkunalaudoilla, pidä pöytäpinnat
  mahdollisimman tyhjinä siivouksen mahdollistamiseksi
 • Poista tarpeettomat paperit ja muut tavarat riittävän usein
 • Vältä vaikeasti puhdistettavia tekstiilejä
 • Vältä viherkasvien, heinien ja kuivakukkien käyttöä, osa kasveista on allergisoivia ja
  kasvit keräävät pölyä

Lämmitys:

 • Lämmityskaudella pyritään 20-21 C lämpötilaan, liian kuuma huoneilma lisää
  oirekokemuksia. Lämmityspatterien termostaattien säätö kuuluu kiinteistönhoidolle
 • Pattereiden termostaatteja, irtoantureita sekä pattereita ei saa peittää kalusteilla tai
  verhoilla tasaisen lämmön jakautumisen turvaamiseksi
 • Vältä tarpeetonta sähkölaitteiden päällä pitämistä ylimääräisen lämpökuorman
  välttämiseksi
 • Kesäisin sulje sälekaihtimet, kun tilassa ei oleskella, ylimääräisen lämpökuorman
  pienentämiseksi

Ilmanvaihto:

 • Ilmanvaihdon venttiileitä ei saa peittää eikä säätää itse. Jos ilmanvaihto ei toimi, ota
  yhteys kiinteistönhoitoon
 • Vältä esineiden ripustamista kattoon, ilmavirtaukset voivat muuttua epäedullisiksi
 • Vältä pitkäaikaista ovien ja ikkunoiden aukipitämistä
 • Nopea ja voimakas ikkunatuuletus on sallittua ja suotavaa esim. kouluissa välituntisin
 • Vältä voimakkaita hajusteita

Vesijohdot ja viemärit:

 • Pidä lattiakaivot puhtaina ja varmista, että niissä on vettä hajuhaittojen ehkäisemiseksi
 • Viemäriverkostoon ei saa laittaa sinne kuulumatonta tavaraa tukkeutumien
  ehkäisemiseksi
 • Pesukoneiden hanat ja muut vesihanat suljetaan käytön jälkeen, pesukoneita ei saa
  jättää käyntiin ilman valvontaa, esim. öisin ja viikonloppuisin