"Tämä on yksi monista sisäilman laatua parantavista projekteistamme ja uskomme saavuttavamme täälläkin hyviä tuloksia - Timo Jalonen, projektipäällikkö"

Tiedote 26.8.2020

Korson koulun uimahallirakennuksen luokassa 405 oli tulipalo heinäkuun lopulla. Palo rajautui yhteen luokkatilaan. Palon jälkeen rakennuksen tiloihin on tehty mittauksia sisäilman VOC ja PAH-yhdisteistä. Näytteiden tulosten arvot olivat hyvin pieniä sekä alittavat selvästi toimenpiderajat. Varotoimena tiloihin on kuitenkin asennettu siirrettäviä...

Yhteenveto voimistelusalin tilanteesta 2.3.2020

Voimistelusaliin lattian eristeen mikrobimateriaalinäytteissä on havaittu mikrobikasvustoa ulkoseinustalla (mm. sädesieniä). Mikrobilöydökset ovat mahdollisesti peräisin lämmityspattereiden vanhoista vuodoista tai alapohjasta kulkeutuvasta ilmasta. Muissa lattian näytteissä ei poikkeavia mikrobeja ollut. Tutkimusten mukaan lattiarakenteessa oleva tunkkainen haju on peräisin kloorianisolista, joka aiheutuu yleisesti...

Tiedote 23.10.2019

Projektisuunnitelman mukainen projektin viestintäkysely alkaa viikolla 43. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten hyvin Korson koulun sisäilmaprojektin viestinnässä on onnistuttu. Kysely on osa Vantaan kaupungin ja Delete Finland Oy:n sopimaa projektikokonaisuutta ja se toimitetaan vastattavaksi kaikille Korson koulun opettajille. Kysely toteutetaan...

Tiedote 22.10.2019

Projektin suunnitelmanmukainen seurantapalaveri on pidetty 16.8.2019. Palaverissa käsiteltiin seuraavia aiheita ja sovittiin seuraavista toimenpiteistä: Projektisuunnitelman mukainen oirekysely toteutetaan loppusyksyn 2019 aikana. Projektisuunnitelman mukainen viestintäkysely toteutetaan syksyn 2019 aikana. Keskusteltiin syyslukukauden 2019 projektin tutkimusohjelmasta ja toimenpiteistä. Uimahallirakennuksessa päätettiin tehdä lisäselvityksiä. Näitä...

Vantaan kaupungin tiedote 16.5.2019

Uimahallirakennuksen sisäolosuhteiden hallinnasta kokonaispalveluna on sovittu Delete Oy:n kanssa turvallisen sisäilman varmistamiseksi koulun käyttöajan loppuun asti. Henkilöstö on toivonut projektin laajentamista myös vanhaan koulurakennukseen, koska siitä on ollut henkilöstön mukaan hyötyä sisäilmatilanteelle. Tilakeskus on päättänyt laajentaa olosuhteiden hallintaprojektia myös toiseen...

Tiedote 3.12.2018

Koulun syysloman aikana tehtiin koulun tuloilmakoneen modernisointi, jolla tuloilmamäärää nostettiin 25%. Muutosten jälkeen vaikutuksia on seurattu olosuhdemittareilla, ja tulokset ovat olleet seuraavia: Paine-erot luokkatiloissa Luokkatilat ovat ennen muutoksia olleet vahvasti alipaineisia (-25 Pa), mutta parannustoimenpiteiden jälkeen on päästy tavoitetilaan (+/-...